Vytlačiť

Vitajte na stránkach Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, medzi ktorej ciele patrí štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného, podpora inštitúcii a legislatívy v tejto oblasti za účelom väčšej účinnosti ochrany spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní zásad humanizmu a ľudských práv a skúmanie stavu a vývoja kriminality, jej prevencie a kontroly. viac

Vytlačiť

Aktuality

 
03.08.2016
Stratégia budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 3. júna 2016 výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu prijala Stratégiu budovania členskej základne Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu...viac 


 

03.08.2016
Informačná stratégia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 3. júna 2016 výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu prijala Informačnú stratégiu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu...viac   


03.08.2016
Štatút a rokovací poriadok Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo hmotné

Dňa 23. júna 2016 výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu prijala Štatút a rokovací poriadok odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo hmotné ...viac    


  
03.08.2016
Štatút a rokovací poriadok Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo procesné

Dňa 23. júna 2016 výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu prijala Štatút a rokovací poriadok odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo procesné...viac  


29.02.2016
Zasadnutia odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 21. marca 2016 sa v Bratislave na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy budú konať zasadnutia odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo a krimi.....viac   

 


 

15.02.2016
Vedecká konferencia 2016 - Monitoring výkonu vybraných trestno-právnych sankcií

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Akademia Policajného zboru v Bratislave, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s  Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organizujú  dňa 12. mája 2016 vedeckú kon....viac 


  
  
25.01.2015
Výjazdné zasadnutia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu   

V dňoch 29. – 30. januára 2015 sa vo vzdelávacom zariadení Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení budú konať zasadnutia jednotlivých orgánov Spoločnosti pre trestné právo a krimi..... viac 


  
04.11.2014
Seminár 2014 - Obete kriminality a ich práva 

Definitívny program seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom Obete kriminality a ich práva, ktorý sa uskutoční dňa 6. novembra 2014 je k dispozícií po kliknutí – program.

 


28.10.2014
2. zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 29. októbra 2014 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru uskutoční pod vedením predsedníčky Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pani Lucie KURILOVSKEJ druhé riadne zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

 17.09.2014
Seminár 2014 - Obete kriminality a ich práva 

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky v spolupráci s  Fakultou sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne organizujú  dňa 6. novembra 2014 seminár s medzinárodnou účasťou pod názvom Obete kriminality a ich práva. viac

 
 
staršie 

 

Nasledujte nás na youtube
Nasledujte nás na Facebooku
Nasledujte nás na Twitteri