Ustanovujúce zasadnutie pracovnej skupiny

17. februára 2017 mirco 0

Dňa 17. marca 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať ustanovujúce zasadnutie pracovnej skupiny pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike….

Prvé stretnutie hlavného projektového tímu

16. februára 2017 mirco 0

Dňa 24. februára 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať prvé stretnutie hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike….