Program

Schválený program a rozpočet Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na obdobie 2016 – 2017 predstavuje druhú fázu realizácie strednodobej stratégie  pre obdobie 2014 – 2019; teda predstavuje rozhodujúci krok smerom k dosiahnutiu hlavných cieľov, ktoré sú uvedené v tejto stratégii.

Schválený program a rozpočet Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na obdobie 2016 – 2017 obsahuje štyri hlavné programy a mnohé prierezové aktivity :

 

HLAVNÝ PROGRAM I  

TRESTNÉ PRÁVO V SLUŽBÁCH ROZVOJA TRESTNEJ SPRAVODLIVOSTI

 

HLAVNÝ PROGRAM II

ROZVOJ KRIMINOLÓGIE: MINULOSŤ, SÚČASNOSŤ A BUDÚCNOSŤ 

 

HLAVNÝ PROGRAM III

SMEROM KU LEPŠEJ KONTROLE KRIMINALITY A BEZPEČNEJ SPOLOČNOSTI PRE VŠETKÝCH          

 

HLAVNÝ PROGRAM IV

ZVYŠOVANIE PRÁVNEHO VEDOMIE PRE VŠETKÝCH PO CELÝ ŽIVOT

    

PRIEREZOVÉ AKTIVITY

KRIMINOLOGICKÉ PROGRAMY A SLUŽBY

KOORDINÁCIA AKTIVÍT V PROSPECH PRIORITNÝCH SKUPÍN