Kontakt

Poštová adresa:

Jána Reka 13
010 01 Žilina
Slovenská Republika

Telefónne číslo (kancelária):

– ak voláte zo SR: 041 55 746 39
– ak voláte zo zahraničia: +421 41 55 746 39

Faxové číslo:

– ak faxujete zo SR: 041 55 746 40
– ak faxujete zo zahraničia: +421 41 55 746 40

Adresa elektronickej pošty
(e-mail):

spolocnost@crimjust.sk