Ustanovujúce zasadnutie pracovnej skupiny

Dňa 17. marca 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať ustanovujúce zasadnutie pracovnej skupiny pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike.