Pracovná skupina

Pracovná skupina pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike (ďalej len „pracovná skupina) prijíma zásadné rozhodnutia spojené s plnením úloh smerujúcich k vypracovaniu Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike.

Pracovná skupina bude mať nasledovné zloženie:

 • predsedníčka Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu,
 • podpredseda Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu zodpovedný za oblasť kriminológie,
 • predseda odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu,
 • zástupca Ministerstva spravodlivosti SR,
 • zástupca Ministerstva vnútra SR,
 • zástupca Generálnej prokuratúry SR,
 • zástupca Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
 • zástupca Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave,
 • zástupca Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,
 • zástupca Právnickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici,
 • zástupca Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,
 • zástupca Akadémie Policajného zboru v Bratislave,
 • zástupca Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy práva,
 • zástupca Fakulty práva Janka Jesenského Vysokej školy Danubius.

ZASADNUTIA PRACOVNEJ SKUPINY: