12. zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 17. marca 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať dvanáste zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.