Výjazdné zasadnutia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

V dňoch 29. – 30. januára 2015 sa vo vzdelávacom zariadení Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení budú konať zasadnutia jednotlivých orgánov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

  

Program zasadnutí orgánov Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu  


29. január 2015

17.30 h  Vzdelávacie zariadenie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie
              Spoločné zasadnutie predsedov a podpredsedov odborných sekcií Spoločnosti
pre trestné
 právo a kriminológiu

 

18.00 h  Vzdelávacie zariadenie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie
               3. zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

 

30. január 2015

09.00 h  Vzdelávacie zariadenie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie
              Zasadnutie kontrolnej komisie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

09.30 h  Vzdelávacie zariadenie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie
              4. zasadnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

10.30 h Vzdelávacie zariadenie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie
             Pracovné stretnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu so
             zástupcami Českej kriminologickej spoločnosti

11.30 h  Vzdelávacie zariadenie Justičnej akadémie Slovenskej republiky, Omšenie
              Pracovné stretnutie výkonnej rady Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu so
              zástupcami Českej národnej skupiny Medzinárodnej spoločnosti pre trestné právo