Štatút a rokovací poriadok Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo hmotné

Dňa 23. júna 2016 výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu prijala Štatút a rokovací poriadok odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo hmotné …

 

vr9_uznesenie_26