Vitajte na stránkach Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu je dobrovoľným, nezávislým a neziskovým záujmovým združením fyzických a právnických osôb, medzi ktorej ciele patrí štúdium stavu a vývoja trestného práva doma aj v zahraničí, vrátane medzinárodného práva trestného, podpora inštitúcii a legislatívy v tejto oblasti za účelom väčšej účinnosti ochrany spoločnosti pri súčasnom rešpektovaní zásad humanizmu a ľudských práv a skúmanie stavu a vývoja kriminality, jej prevencie a kontroly. viac