Prvé stretnutie hlavného projektového tímu

Dňa 24. februára 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať prvé stretnutie hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike.