Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu v spolupráci s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy (FP PEVŠ) organizujú v dňoch 24.- 25. apríla 2013 celoštátnu odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou s názvom Trestnoprávne a kriminologické aspekty kriminality mládeže. Ústrednými témami konferencie sú: Orgány činné v trestnom konaní spolu so súdmi a mládež, v ktorých sa účastníci budú venovať výmene skúsenosti z oblasti súdnictva, prokuratúry a a činnosti policajných zborov v nadväznosti na trestnú činnosť mládeže, kde sa vyžaduje dôsledné dodržiavanie odbornej a legislatívnej kompetencie, prepracovanosť juvenilnej justície, neväzenské riešenie trestnej činnosti mládeže, pôsobenie väzenstva so špecializáciou na problematiku mládeže. Druhou témou je kriminológia a mládež z pohľadu vedeckého skúmania tohto aspektu, komparácia našich poznatkov s európskym a svetovým trendom. Prevencia kriminality mládeže, výchova a vzdelávanie, sociálna práca, psychologické poradenstvo a pod. sú treťou ústrednou témou konferencie. Organizátori veria, že táto akcia bude predzvesťou od roku 2014 organizovania pravidelných výročných konferencii Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

Možnosť registrácie pre účastníkov s príspevkom je do 31. marca 2013, pre ostatných účastníkov do 10. apríla 2013. 

Pre záujemcov je možnosť rezervovať ubytovanie.

 

Predbežný program konferencie

 

Prílohy (docx):