Informačná stratégia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 3. júna 2016 výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu prijala Informačnú stratégiu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu…

vr9_uznesenie_23