Predsedníčka Spoločnosti

doc. JUDr. Lucia KURILOVSKÁ, PhD.

 

 

 

Snem Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na svojom zasadnutí dňa 03. apríla 2014 zvolil za predsedníčku Spoločnosti pani doc. JUDr. Luciu KURILOVSKÚ, PhD.

 

 

 

Životopis

Curriculum Vitae in English 

PREDCHÁDZAJÚCI PREDSEDOVIA