Vedecká konferencia - Monitoring výkonu vybraných trestno-právnych sankcií

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organizujú dňa 12. mája 2016 vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Monitoring výkonu vybraných trestno-právnych sankcií.

Hlavná téma seminára:
Pomenovanie okruhov súvisiacich s monitoringom výkonu vybraných trestno-právnych sankcií, najmä v súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 78/2015 Z. z. o kontrole výkonu niektorých rozhodnutí technickými prostriedkami a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prílohy:
Pozvánka na konferenciu
Organizačné pokyny pre účastníkov konferencie
Pokyny pre spracovanie príspevku do recenzovaného zborníka