Odkazy

Česká kriminologická spoločnosť
www.czkrim.cz

Australian Institute of Criminology
Stránky kriminologického inštitútu v Austrálií. Správy z výskumov k stiahnutiu.
www.aic.gov.au

The Jill Dando Institute of Crime Science
Inštitút venujúci sa problematike kontroly kriminality a realizujúci činnosť výskumnú, pedagogickú a analytickú.
www.jdi.ucl.ac.uk

Centre for Criminology
Stránky kriminologického pracoviska univerzity v Oxforde.
www.crim.ox.ac.uk

Institute of Criminology
Stránky kriminologického inštitútu na univerzite v Cambridge.
www.crim.cam.ac.uk

Inštitút za kriminilogijo
Stránky slovinského Inštitútu pre kriminológiu, pôsobiaceho pri Univerzite v Ljubljane.
www.pf.uni-lj.si/ik/

National Institute of Criminology (Maďarsko)
Stránky maďarského kriminologického inštitútu, sídliaceho v Budapešti.
www.okri.hu

Kriminologische Zentralstelle
Centrum pre kriminológii, sídliaci vo Wiesbadene (Nemecko).
www.okri.hu

American Society of Criminology
Oficiálne stránky Americkej kriminologickej spoločnosti.
www.asc41.com

British Society of Criminology
Oficiálne stránky Britskej kriminologickej spoločnosti.
www.asc41.com

Faculty of Law, Katholieke Universiteit Leuven
Stránky univerzity v Leuvenu.
www.law.kuleuven.ac.be

Institute for the Study of Criminality and Law Enforcement (NSCR)
www.nscr.nl

The Centre for Criminological Research
Stránky kriminologického pracoviska univerzity v Sheffielde.
www.shef.ac.uk/ccr

Inštitút pre kriminológiu pri právnickej fakulte Univerzity v Tuebingene (Nemecko)
www.ifk.jura.uni-tuebingen.de

Medzinárodný viktimologický inštitút v Tilburgu
www.tilburguniversity.nl/intervict

Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
www.iuscrim.mpg.de

Scottish Centre for Crime and Justice Research
Centrum pre kriminologický výskum, ktorý vznikol na základe spolupráce univerzít v Glasgow, Edinburghu a Stirlingu.
www.sccjr.ac.uk

The Konstanz Repositories on Crime and Sanctioning (Nemecko)
Univerzita v Kostnici ponúka množstvo poznatkov a porovnávacích analýz, týkajúcich sa kriminality a trestnej justície v Nemecku.
www.ki.uni-konstanz.de/kik/

Mexican Society of Criminology of the State of Nuevo Leon, NGO (Mexico)
Mexická kriminologická spoločnosť štátu Nuevo León.
www.somecrimnlen.es.tl

Sekcija za kriminologiju Srpskog udruženja za krivičnopravnu teoriju i praksu (Srbsko)
Srbská kriminologická spoločnosť.
kriminolog.sekcija.tripod.com

Nacro
Britská mimovládna organizácia, venujúca sa prací s osobami, u ktorých existuje zvýšené riziko trestnej činnosti
www.nacro.org.uk