No Image

Stanoviská

14. februára 2017 mirco 0

Medzi dôležité aktivity Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu patrí predkladať Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a ostatným orgánom verejnej správy iniciatívne návrhy k legislatívnej činnosti a zaujímať podľa vlast…

No Image

Program

12. februára 2017 mirco 0

Schválený program a rozpočet Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na obdobie 2016 – 2017 predstavuje druhú fázu realizácie strednodobej stratégie  pre obdobie 2014 – 2019; teda predstavuje rozhodujúci krok smerom k dosiahnutiu hlavných cieľov…