No Image

Odborné sekcie Spoločnosti

20. septembra 2016 mirco 0

Členovia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa môžu združovať v odborných sekciách Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „odborná sekcia“) podľa svojich odborných a vedeckých záujmov a zamer…

No Image

Výkonná rada Spoločnosti

29. septembra 2014 mirco 0

Výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej iba „Spoločnosť“) je štatutárnym orgánom Spoločnosti a má všeobecnú zodpovednosť za Spoločnosť v období me…

No Image

Kancelária Spoločnosti

12. mája 2012 mirco 0

Kancelária Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Kancelária“) vykonáva odborné, organizačné, administratívne, hospodárske, personálne a technické práce súvisiace s plnením úloh orgánov Spoločnosti.

Kanceláriu ri…

No Image

Riadiaci výbor Spoločnosti

12. mája 2012 mirco 0

Riadiaci výbor Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu (ďalej len „Spoločnosť“) je výkonným orgánom Spoločnosti a má všeobecnú zodpovednosť za Spoločnosť v období medzi zasadnutiami výkonnej rady a rozhoduje o všetkých záležitos…