No Image

Vedecká konferencia 2016

17. februára 2017 mirco 0

Spoločnosť pre trestné právo a kriminológiu, Akadémia Policajného zboru v Bratislave a Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave v spolupráci s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave organiz…

Ustanovujúce zasadnutie pracovnej skupiny

17. februára 2017 mirco 0

Dňa 17. marca 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať ustanovujúce zasadnutie pracovnej skupiny pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike….

Prvé stretnutie hlavného projektového tímu

16. februára 2017 mirco 0

Dňa 24. februára 2017 sa v Bratislave na pôde Akadémie Policajného zboru bude konať prvé stretnutie hlavného projektového tímu pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike….

No Image

Stanoviská

14. februára 2017 mirco 0

Medzi dôležité aktivity Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu patrí predkladať Národnej rade Slovenskej republiky, vláde Slovenskej republiky a ostatným orgánom verejnej správy iniciatívne návrhy k legislatívnej činnosti a zaujímať podľa vlast…

No Image

Program

12. februára 2017 mirco 0

Schválený program a rozpočet Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na obdobie 2016 – 2017 predstavuje druhú fázu realizácie strednodobej stratégie  pre obdobie 2014 – 2019; teda predstavuje rozhodujúci krok smerom k dosiahnutiu hlavných cieľov…

No Image

Pracovná skupina

7. februára 2017 mirco 0

Pracovná skupina pre vypracovanie Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike (ďalej len „pracovná skupina) prijíma zásadné rozhodnutia spojené s plnením úloh smerujúcich k vypracovaniu Informačnej správy pop…

No Image

Hlavný projektový tím

7. februára 2017 mirco 0

Hlavný projektový tím pre zabezpečenie vypracovania Informačnej správy popisujúcej situáciu v oblasti kriminológie v Slovenskej republike, ktorého základom sú členovia odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu plní…

No Image

Situácia kriminológie v SR

4. februára 2017 mirco 0

Odborná sekcia Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu (ďalej len „odborná sekcia pre kriminológiu“) prerokovala na svojej 6. schôdzi, ktorá sa uskutočnila dňa 15.apríla 2016 v Bratislave ústny návrh predložený výkonným podpreds…