Zasadnutia odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

Dňa 21. marca 2016 sa v Bratislave na pôde Fakulty práva Paneurópskej vysokej školy budú konať zasadnutia odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu.

Program zasadnutí odborných sekcií Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu

09.30 h Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
6. schôdza odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre kriminológiu
11.00 h Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
6. schôdza odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo hmotné
12.30 h Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy, Bratislava
6. schôdza odbornej sekcie Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu pre trestné právo procesné