21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu

Dňa 25. apríla 2012 sa výkonný podpredseda Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu vo Viedni v rámci 21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu zúčastnil odborného seminára organizovaného Úradom Spojených národov pre drogy a kriminalitu zameraného na konkrétne typy organizovanej trestnej činnosti vychádzajúci zo štúdie, ktorá obsahuje konkrétne údaje, vrátane ich kritického zhodnotenia o trestných veciach z rôznych krajín o organizovanom zločine a spôsobe boja s ním. Zároveň bolo poukázané na osvedčené postupy. Predmetná štúdia obsahuje viac ako 160 prípadov z 30 krajín.