21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu

Výkonný podpredseda Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa dňa 25. apríla 2012 vo Viedni v rámci 21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu zúčastnil odborného seminára o zaistení dôstojnosti a bezpečnosti migrantov pašovaných po mori. Odborný seminár venoval pozornosť otázkam zabezpečenia rešpektovania ľudských práv týchto osôb, medzinárodnej spolupráce, informačným kampaniam o tejto otázke a formách pomoci takýmto osobám ako aj ich rodinám.