21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu

Dňa 24. apríla 2012 sa výkonný podpredseda Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu vo Viedni v rámci 21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu zúčastnil odborného seminára organizovaný Medzinárodným centrom pre prevenciu kriminality (ICPC) zameraného na prezentáciu  Medzinárodnej správy za rok 2012 pod názvom – Prevencia kriminality a bezpečnosť spoločnosti: trendy a perspektívy. Na odbornom podujatí bola prezentovaná predmetná medzinárodná správa z pohľadu jej tvorby, vrátane metodiky zberu informácii a ich hodnotenia ako aj jej prezentovanie, osobitne v oblasti prevencie kriminality a obchodovania s ľuďmi.