21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu

Výkonný podpredseda Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu sa dňa 24. apríla 2012 vo Viedni v rámci  21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu zúčastnil odborného seminára o regionálnom programe zameranom na prevenciu nezákonných finančných tokov a pranie špinavých peňazí pochádzajúcich z nezákonného obchodovania s opiátmi. Odborný seminár sa venoval otázkam spolupráce všetkých aktérov na všetkých úrovniach pri realizácia prevencie s osobitným zameraním na regionálny boj v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí.