21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu

Dňa 25. apríla 2012 sa vo Viedni v rámci  21. zasadnutie komisie Spojených národov pre prevenciu kriminality a trestnú justíciu konalo neformálne stretnutie s výkonným riaditeľom Úradu Spojených národov pre drogy a kriminalitu Jurijom Fedotovom. Počas neformálneho stretnutia boli diskutované otázky obetí zneužívania moci a pomoci týmto obetiam, násilia páchaného na ženách, obchodovania s ľuďmi, tvorby štatistík v oblasti kriminality a justície, počítačovej kriminality, detí a ich postavení v trestnom práve ako páchateľov a obetí, organizovaného zločinu a väzenstva.