Predseda Spoločnosti

Prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc.

Výkonná rada Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu na svojom ustanovujúcom zasadnutí dňa 12. januára 2010 a následne na prvom zasadnutí snemu Spoločnosti pre trestné právo a kriminológiu dňa 27. januára 2012 bol za predsedu Spoločnosti zvolený pán prof. JUDr. Jaroslav Ivor, DrSc.

 

 

Životopis

Curriculum Vitae in English